Zmiany wprowadzone

$h=Projekt Razem bez barier laureatem nagrody Miasto i Transport 2016
$k=o_nas, relacje, razem bez barier
$a=Marcin Jackowski
$d=2016.04.28
$z=
$o=
$b=

#Nagrody Miasto i Transport

Podczas jubileuszowej X konferencji naukowo-technicznej Miasto i Transport 2016, 28 kwietnia Zielone Mazowsze zostało uhonorowane nagrodą za projekt <a href="http://razembezbarier.zm.org.pl/"><q>Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom</q></a>.

razem_bez_barier_nagroda_mit2.jpg
Nagrodę Miasto i Transport 2016 przyznała 10-osobowa kapituła pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Wojciecha Suchorzewskiego (pierwszy z prawej). Pamiątkowy dyplom odebrali koordynatorka projektu Aleksandra Sulmicka i prezes Maciej Sulmicki.

Kapituła doceniła kompleksowe podejście, obejmujące działania interwencyjne (również wspólnie z wykluczonymi), doradztwo (spotkania i konsultacje dla mieszkańców), a także nagłaśnianie problemów (np. poprzez happeningi [[happening_centralny_fot-155]] [[happening_pkin-156]] [[drony_relacje-15b]] i grę miejską [[gra_miejska-159]]) oraz edukację społeczną.

#Konkurs S3KTOR

Przy okazji przypominamy, że jeszcze do soboty można zagłosować na projekt <q>Razem bez barier</q> w konkursie S3KTOR 2015:
http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2015/
(kategoria przestrzeń miejska).

#Migawki z MiT2016

mit_pw_2016-164-1.jpg
Poza wręczeniem nagród, na konferencji przedstawiono szereg prezentacji na temat komunikacji miejskiej.

mit_pw_2016-164-3.jpg
Prezes MZA przedstawił plan wdrożenia bezemisyjnych przewozów na Trakcie Królewskim oparty na rozbudowie floty autobusów elektrycznych.

mit_pw_2016-164-4.jpg
Omówiono temat torowisk trawiastych...

mit_pw_2016-164-5.jpg
...których ostatnio w Polsce szybko przybywa.

mit_pw_2016-164-2.jpg
Zwrócono również uwagę na problemy w kreowaniu systemu transportowego zgodnego z zasadami trwałego rozwoju, jakie wynikają z rozbudowy dróg szybkiego ruchu wokół Warszawy i wewnątrz niej. Skutkuje to niższą konkurencyjnością komunikacji zbiorowej i zachęcaniem do odbywania dłuższych podróży samochodem (jak też suburbanizacji).

Dużą popularnością na konferencji cieszyły się też wersje drukowane naszych raportów [[srn.raporty]] i podręcznika dobrych praktyk [[dobre_praktyki-15a]], wydane w ramach projektu <q>Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców</q> [[srn-sprawozdanie-2016]].

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.