Zmiany wprowadzone

$h=Emilii Plater - przejście dla pieszych atestowane!
$k=bezpieczeństwo, plater, piesipiesi, relacje
$a=Wojciech Szymalski
$d=2010.12.22
$z=0
$o=
$b=2036

Dzisiaj wykonaliśmy test prototypowego jednoosobowego przenośnego przejścia dla pieszych. Test odbył się na tymczasowym przejściu dla pieszych przez ulicę
Emilii Plater na wysokości Dworca Centralnego. W wyniku testu przejście dla pieszych otrzymało od Zielonego Mazowsza trzy atesty:

#Atest nr 1 - prawny

Stwierdzono, że jednoosobowe przejście dla pieszych na
ulicy Emilii Plater jest zgodne z prawem miejscowym - na mocy par. 12, ust. 1, p. 5f uchwały Rady Miasta Warszawy nr XCIV/2749/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku przejście to powinno funkcjonować na stałe.

#Atest nr 2 - bezpieczeństwa

Stwierdzono, że przenośne przejście dla pieszych jest bezpieczne, a na ulicy Emilii Plater już ponad milion osób
skorzystało z przejścia bez wypadku. [*]

#Atest nr 3 - płynności ruchu

Stwierdzono, że przenośne przejście dla pieszych nie wpływa ujemnie na płynność ruchu drogowego i usprawnia ruch
pieszy, a na ulicy Emilii Plater osiągnęło przepustowość 3000 pieszych na godzinę i 1500 pojazdów na godzinę. [**]

#Co dalej?

Atestowane przejście dla pieszych, jako prezent gwiazdkowy, zostało przekazane urzędowi miasta stołecznego Warszawy do stałego użytkowania. Wraz z prezentem przekazano petycję o pozostawienie na stałe przejścia dla pieszych przez ulicę Emilii Plater na wysokości Dworca Centralnego. Wszystkim
biorącym udział w teście oraz tym, którzy podpisali się pod petycją serdecznie dziękujemy. Jeśli nie na Gwiazdkę, to na Nowy Rok należy Wam się prezent dla pieszych.

#Zdjecia

emilii_plater-9563.jpg
Przygotowania do testów.

emilii_plater-9564.jpg
50 osób na minutę to bardzo ostrożny szacunek wykorzystania przejścia.

emilii_plater-9580.jpg
Test bezpieczeństwa.

emilii_plater-9589.jpg
Jedynym problemem okazała sie ogromna kałuża na wyremontowanej jezdni wschodniej. Niestety, wykształcenie oferowane przez polskie uczelnie techniczne nie wystarcza, by zrozumieć, że woda nie płynie pod górę i że odpływ powinien znajdować się w najniższym miejscu.

#Przypisy

[*] W okresie funkcjonowania przejścia tymczasowego na ulicy Emilii Plater od 21.10.2010 do 22.12.2010 (60 dni) można przyjąć, że korzystało z niego w najbardziej uczęszczanych godzinach dziennych od 8 do 18 (10 godzin) ok. 50 osób na minutę (1 godzina ma 60 minut). Po przemnożeniu otrzymujemy ostrożny szacunek 60x10x50x60 = 1.800.000 pieszych użytkowników.

[**] Obliczenie natężenia ruchu pieszego jak w poprzednim objaśnieniu: 50 osób na minutę x 60 minut = 3000 pieszych użytkowników na godzinę. Natężenie ruchu pojazdów przyjęto według danych ZDM za rok 2009, w godzinach szczytu porannego, kiedy to 812 pojazdów na godzinę przejeżdża
jezdnią zachodnią i 780 jezdnią wschodnią, co daje razem 1592 pojazdy na godzinę. Jeśli przyjąć średnie zapełnienie pojazdów nawet w wysokości 1,5 osoby na pojazd, to liczba przejeżdżających osób wyniesie ok. 2400 na godzinę.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.