Zmiany wprowadzone

$h=Rondo Czterdziestolatka - dwa lata później
$k=śródmieście, piesi,$k=piesi, śródmieście, ochota, wola, razem bez barier
$a=Maciej Sulmicki
$d=2017.05.31
$z=
$o=
$b=1159

#Dwa lata temu

rondo_czterdziestolatka_2710.jpg
Prawie 25 miesięcy temu – 5 maja 2015 r., w Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – pokazaliśmy, że wyznaczenie przejść dostępnych dla wszystkich przy Dworcu Centralnym jest możliwe [[happening_centralny_fot-155]]...


154-2-rbb-centralny.jpg
... i - co ważniejsze - zdecydowanie poprawi warunki ruchu osób z niepełnosprawnościami, starszych czy prowadzących wózki z dziećmi.

Wideorelacja:

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/127464199" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

wp_20150512_004b.jpg
Podpisaną przez ponad 1200 osób petycję w sprawie wytyczenia przejść wokół ronda Czterdziestolatka oraz na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z ul. E. Plater, wręczyliśmy Prezydent m.st. Warszawy 12 maja 2015 r. [[happening_centralny-film-155]]

happening_relacja-155-1.jpg
Poza mieszkańcami, razem przeciwko barierom wypowiedzieli się przedstawiciele organizacji pozarządowych [[kds_centralny-154]], jak też radni dzielnic Ochoty i Śródmieścia [[dzielnice_40-latek-155]]. Zarząd Dróg Miejskich na początku kategorycznie zaprzeczał możliwości wytyczenia przejść, a Ratusz nabierał wody w usta. Jednak po zorganizowanym przez nas happeningu Zastępca Prezydenta Warszawy zadeklarował, w imieniu ZTM, ZDM i Inżyniera Ruchu, że przejścia wokół ronda i przy ul. Emilii Plater zostaną wytyczone. Według pierwszych zapowiedzi miały one powstać jeszcze w 2015 roku.

#Pół roku temu

przejscie_plater-16c-1.jpg
Półtora roku później, na przełomie 2016 i 2017 roku oddane do użytku zostały przejścia przy ul. Emilii Plater.

145-1-plater-rys.jpg
Znacząco skróciło to drogę konieczną do przejścia w celu przedostania się na drugą stronę ulicy po wschodniej stronie ronda. Umożliwiło też dojście na przystanek tramwajowy w kierunku zachodnim (nie uwzględniono postulatu poszerzenia dojścia również do drugiego peronu poprzez przesunięcie jezdni).

154-7-rbb-centralny.jpg
Choć po stronie wschodniej, odległość do pokonania na drugą stronę skrzyżowania skróciła się do ok. 400m, na trzech pozostałych ramionach jest to wciąż około kilometra.

przejscie_plater-16c-2.jpg
Opóźnienie w wyznaczaniu przejść wokół ronda Czterdziestolatka tłumaczone było połączeniem inwestycji z modernizacją al. Jana Pawła II, w ramach której z przewymiarowanej jezdni miała zostać wygospodarowana przestrzeń na drzewa, miejsca do parkowania i drogę dla rowerów. Inwestycja w tej formie była konsultowana w czerwcu zeszłego roku [[al_jp2-166]], a jesienią miał zostać ogłoszony przetarg na prace w terenie.

#Co dalej?

154-5-rbb-centralny.jpg
Od przedstawienia projektu minął rok, a jedyny ogłoszony przetarg dotyczy... przejść podziemnych, czyli tego, od czego zaczęły się protesty dwa lata temu.

rondo_czterdziestolatka_2670.jpg
Jeżeli miasto nie ogłosi przetargu na modernizację al. Jana Pawła II i ucywilizowanie ronda Czterdziestolatka w ciągu najbliższych paru miesięcy, będzie to oznaczać, że lekceważy mieszkańców miasta oraz reprezentujące je organizacje pozarządowe i Rady Dzielnic. Pokaże też, że jedyną skuteczną metodą dialogu są protesty, bo ich brak skutkuje wycofywaniem się ze złożonych obietnic.

rbb-40latek-155-1.jpg
Nieogłoszenie przetargu w połowie tego roku stwarza ryzyko odłożenia go na półkę na "po wyborach", czyli nie wiadomo kiedy. Może za kolejne czterdzieści lat?

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.