Zmiany wprowadzone


$k=bez barier.razem bez barier
$a=Kamila Musiatowicz, Aleksandra Sulmicka
$d=2015.04.04
$z=40
$o=razembezbarier
$b=


?radio Kategoria drogi i ulice | komunikacja publicznepubliczna | instytucji publicznych | inne

?text Lokalizacja


?textarea Opis problemu

?text Email kontaktowy

(opcjonalnie)
?text Telefon kontaktowy


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.