Zmiany wprowadzone

$h=Archiwalna ma być bardziej nowoczesna
$k=razem bez barier, ochota, pisma
$a=Aleksandra Sulmicka
$d=2016.12.05
$z=0
$o=
$b=

#Pismo do Urzędu Dzielnicy Ochota

Nawiązując do planów przebudowy ul. Archiwalnej, cieszę się, że ulica zostanie uporządkowana oraz wprowadzone zostaną elementy poprawiające
bezpieczeństwo i ułatwiające poruszanie się (wyniesione przejścia dla pieszych i tarcze skrzyżowań). Jednocześnie proszę o uwzględnienie w
projektach wyników tegorocznego budżetu partycypacyjnego oraz doświadczeń w zakresie skośnych miejsc do parkowania.

Po pierwsze, w tegorocznym budżecie partycypacyjnym (BP2017) wygrał m.in. projekt "Rakowiec przyjazny dla wszystkich" [[bp2017.ochota]], w którym
przewidziano dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Archiwalnej. Powinno to zostać uwzględnione w organizacji ruchu już
teraz, by uniknąć wymiany znaków po paru miesiącach.

archiwalna-16c-1.jpg
Po drugie, doświadczenie pokazuje, że w przypadku skośnych i prostopadłych miejsc parkingowych, kierowcy automatycznie dojeżdżają
"do oporu", tzn. do momentu, gdy koła samochodu napotkają na krawężnik. Skutkuje to najeżdżaniem na chodnik maską pojazdu i
zwężeniem jego efektywnej szerokości (taki problem występuje np. na Dalekiej).

Tymczasem przewidziany w projekcie chodnik i tak jest
bardzo wąski (uniemożliwia np. minięcie się dwóch osób na wózkach).

jagiellonska_prog-162.jpg
W związku z tym konieczne jest jego zabezpieczenie przed najeżdżaniem
samochodów, przynajmniej poprzez wyposażenie miejsc parkingowych w progi najazdowe/ograniczniki parkingowe/stopery parkingowe,
sygnalizujące dokąd powinno się dojechać kołami, by maska nie wystawała na chodnik.

Progi powinny zostać umieszczone w odległości
minimum 0,5m od krawędzi miejsca parkingowego, pod kątem najazdu, tak by po dojechaniu do progu kołami, maska mieściła się w miejscu parkingowym,
a nie wystawała na chodnik.

Przy okazji zwracam uwagę, że korzystniejszym rozwiązaniem od indywidualnego znakowania progów spowalniających, byłoby oznakowanie
całego kwartału Dickensa-Grójecka-Pawińskiego-Banacha jako strefy "Tempo 30". Pozwoliłoby to ograniczyć się do czterech znaków strefowego ograniczenia
prędkości w całym kwartale.

Do wiadomości: Centrum Komunikacji Społecznej, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. dostępności

#Projekt przebudowy ul. Archiwalnej

download://projekty1/2016-12-Archiwalna/16c-Archiwalna-OR.pdfZmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.