ZDM/DTOR/5512/1140/08

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

W odpowiedzi na Państwa pismo nr SRN/08/0410/01/MS [zobacz >>>] Zarząd Dróg Miejskich informuje, że opiniuje negatywnie propozycję likwidacji zatoki autobusowej przy ul.Koszykowej w rejonie skrzyżowania z ul.Chałubińskiego.

Istniejąca szerokość zatoki wynika z warunków technicznych i możliwości wyznaczenia w tym miejscu zatoki.

Ponadto kopię niniejszego pisma przekazujemy do Policji oraz Straży Miejskiej z prośbą o objęcie kontrolą powyższego rejonu i wyeliminowanie nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów.

Dyrektor ds. Technicznych Radosław Laskowski

Do wiadomości:

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Straż Miejska

Nasza odpowiedź

Nie do końca przekonujący wydaje się argument, że zatoka musi być, bo musi, mimo tego, że nikomu nie służy, a wielu osobom codziennie przeszkadza. W związku z tym, wystosowaliśmy pismo do ZTM, które można [zobacz >>>]yć tutaj.

Razem bez barier na Facebooku