Cieszymy się więc, że zgodzono się z nami, że dasię wynieść jezdnię drogi wojewódzkiej i zrobić przystanki wiedeńskie na placu Zamkowym. Liczymy przy tym, że będzie to wyniesienie bardziej zdecydowane (wyższe i o większym kącie nachylenia) niż to na Krakowskim Przedmieściu, na które powołuje się prezydent w artykule.

Razem bez barier na Facebooku