Prezydent zapowiada wiedeńskie pod placem Zamkowym

W marcu zorganizowaliśmy happening z poczęstunkiem w postaci sernika wiedeńskiego na przystankach pod placem Zamkowym. [zobacz >>>] Służył on nagłośnieniu problemów z bezpieczeństwem oraz dostępnością przystanków na Trasie W-Z.

Ostatnio w Gazecie Stołecznej zwrócono uwagę na likwidację jedynego elementu organizacji ruchu poprawiającego bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych pod placem Zamkowym - słupka wymuszającego odgięcie toru jazdy przed przejściem przez jadących na wschód. Równocześnie przywrócono ruch samochodowy na wprost przez przystanki.

Dzięki temu powinno być jeszcze bardziej niebezpiecznie i niewygodnie niż przedtem - do pokonania będzie bowiem nie tylko różnica wysokości między jezdnią a tramwajem/autobusem, ale i ciąg szybciej jadących samochodów.

Dziś, w kolejnym artykule, Wiceprezydent Kaznowska pozytywnie odniosła się do naszego postulatu, w którym jako rozwiązanie kompromisowe postulowaliśmy wyniesienie jezdni na wysokości przystanków.

Choć nie jest to rozwiązanie równie efektywne jak wyniesione perony przystankowe zamiast jezdni, powinno przynajmniej zapobiec niebezpiecznym zachowaniom kierowców na przejściu i przystankach.

Cieszymy się więc, że zgodzono się z nami, że dasię wynieść jezdnię drogi wojewódzkiej i zrobić przystanki wiedeńskie na placu Zamkowym. Liczymy przy tym, że będzie to wyniesienie bardziej zdecydowane (wyższe i o większym kącie nachylenia) niż to na Krakowskim Przedmieściu, na które powołuje się prezydent w artykule.

Dotychczasowa korespondencja

Pismo ZM do ZDM z 11 X

Do Zarządu Dróg Miejskich.

Nr pisma: RBB-16-0178-01-AS

W marcu zorganizowaliśmy happening mający zwrócić uwagę na problem z bezpieczeństwem oraz dostępnością przystanków na Trasie W-Z pod placem Zamkowym [zobacz >>>]. Optymalnym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby ograniczenie ruchu samochodowego na odcinku al. Solidarności między zjazdami z/wjazdami na Grodzką/Nowy Zjazd, gdzie znajdują się przystanki autobusowe. Jeżeli jednak takie rozwiązanie nie może zostać wdrożone ze względów politycznych, przystanki Stare Miasto 01 i 02 powinny zostać przynajmniej przekształcone w przystanki wiedeńskie.

Zwracam przy tym uwagę, że nie oznacza to konieczności stosowania progów spowalniających. Efekt przystanku wiedeńskiego można uzyskać, stosując krótkie odcinki jezdni o większym nachyleniu. Przy prędkości projektowej 50 km/h dopuszczone jest stosowanie 9-procentowego nachylenia (§ 24.2, Dz.U. nr 43 z 1999 r., poz. 430). Biorąc pod uwagę, że jest to istniejąca droga o prędkości projektowej <100 km/h, dopuszczalne jest 10% nachylenie (§ 24.23). Oznacza to, że różnicę 15 cm wysokości można osiągnąć na długości 1,5m.

ZDM przekazuje do ZTM - 2 XI

2 listopada otrzymaliśmy kopię do wiadomości pisma, w którym Zarząd Dróg Miejskich przekazuje nasz wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego. Czekamy na oficjalną odpowiedź i liczymy na to, że będzie zgodna z deklaracjami prezydent co do poprawy bezpieczeństwa i warunków korzystania z przystanków.

Razem bez barier na Facebooku