Gdy już udało się nam znaleźć na poziomie dworca, musieliśmy poradzić sobie z kolejnymi barierami w postaci wysokich krawężników przy przejściu dla pieszych... (Zdjęcie zostało wypoziomowane względem pionu słupka na pierwszym planie.)

Razem bez barier na Facebooku