Ten natomiast zamontowany jest dość wysoko, a nazwy komend są wyłącznie w języku włoskim. Z kolei obszerna instrukcja obsługi podnośnika umieszczona jest tylko na dole schodów i nie jst łatwa do oczytania, zwłaszcza przez osobę na wózku.

Razem bez barier na Facebooku