Warto też zadbać o dostosowanie dla osób na wózkach tablic informujących o odjazdach autobusów. Obecnie są one zamieszczone zbyt wysoko, a druk jest zbyt mały, przez co nie wszyscy pasażerowie mogą odczytać informacje o odjazdach.

Razem bez barier na Facebooku