Dużo do życzenia pozostawiają natomiast same stanowiska, z których odjeżdżają autobusy. Na niektórych peronach łatwo potknąć się o dziury i nierówności. Relikty w postaci wejść do przejścia podziemnego powodują też, że sam peron jest wąski.

Razem bez barier na Facebooku