W związku z powyższym, wnoszę o przesunięcie wiaty o ok. 2m w kierunku jezdni.

Razem bez barier na Facebooku