W związku z powyższym, wnoszę ponownie o skorygowanie usytuowania wiaty, tak by jej tylna cześć znajdowała się w linii pozostałych obiektów usytuowanych na chodniku.

Razem bez barier na Facebooku