W standardach dostępności powtórzono, że ciągi ruchu pieszego powinny być oddzielone od obszaru, w którym ustawiane są elementy infrastruktury, takie jak wiaty przystankowe.

Razem bez barier na Facebooku