W standardach pieszych wskazano na potrzebę zapewnienia podstawowej przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego oraz zapewnienia rozwiązań eliminujących potencjalne konflikty (np. kolizje pieszych przechodzących wzdłuż ulicy z oczekującymi na przystanku transportu zborowego).

Razem bez barier na Facebooku