10 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty dla studentów – przyszłych projektantów i architektów przestrzeni miejskiej – dotyczące projektowania uniwersalnego.

Zajęcia poprowadził dr hab. inż. arch. Marek Wysocki - Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego na Politechnice Gdańskiej.

W pierwszej części spotkania prowadzący omówił definicję projektowania uniwersalnego oraz wskazał dokumenty i przepisy, które mówią o konieczności projektowania takiej infrastruktury, z której mogą korzystać wszyscy (zarówno sprawni, jak i niesprawni) bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Druga część zajęć miała charakter warsztatowy. Uczestnicy zostali podzieleni na czteroosobowe grupy, których zadaniem było wcielenie się w role osób z niepełnosprawnościami oraz niewidomych.

Studenci otrzymali wózki inwalidzkie, laski dla niewiadomych oraz przepaski na oczy...

...i zostali poproszeni o wydostanie się z ich pomocą z budynku, w którym odbywały się warsztaty...

...a następnie odbycie wybranej trasy w pobliżu placu Konstytucji.

Uczestnicy odbyli podróże na przystanki autobusowe i tramwajowe, próbowali samodzielnie pokonać pasy, wejść do lokali usługowych, a nawet do metra.

Zadanie miało na celu zwrócenie uwagi przyszłych projektantów na problemy, z którymi muszą radzić sobie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby niewidome.

Zaobserwowane przez studentów bariery zostały omówione podczas trzeciej części zajęć.

Studenci wskazali na zbyt wysokie krawężniki, nierówne chodniki, wysokie stopnie prowadzące do lokali, studzienki kanalizacyjne umiejscowione w niewłaściwych miejscach, zbyt wysoko powieszone tabliczki z rozkładami jazdy czy ławki i osłony drzew zamontowane na niewłaściwej wysokości, co grozi zderzeniem dla osób niewidomych.

W ostatniej części zajęć prowadzący omówił ze studentami przykłady dobrych rozwiązań w projektowaniu budynków i ciągów komunikacyjnych oraz uczulił uczestników, jakich błędów należy unikać.

Kolejne warsztaty już w styczniu. Zapraszamy!

Razem bez barier na Facebooku