Już wkrótce planujemy kolejne spotkania z mieszkańcami, którzy z powodu problemów z poruszaniem się, niepełnosprawności czy posiadania dziecka doświadczają wykluczenia z przestrzeni miejskiej.

Serdecznie zapraszamy na cykl trzech bezpłatnych warsztatów: "Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom".

Dla kogo?

Warsztaty skierowane są do osób, którym najbliższa jest idea, by infrastruktura miasta była dostępna dla wszystkich, czyli:

• Osób niepełnosprawnych ruchowo, • Matek prowadzących wózki z dziećmi, • Osób starszych.

Warsztaty są propozycją dla osób pragnących dowiedzieć się, jak wygląda przestrzeń publiczna przyjazna wszystkim użytkownikom oraz jak mogą same wpływać na dostępność Warszawy.

Terminy i miejsce:

• 7 lipca, 4 sierpnia, 15 września 2015 roku • Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4, Warszawa

Czas trwania:

• 17.00 – 20.00

Korzyści z uczestnictwa:

• podzielisz się z nami tym, jak Ty chcesz by wyglądała Warszawa, • dowiesz się, jak wygląda przestrzeń publiczna przyjazna wszystkim, • porozmawiamy, jak możemy razem wpływać na dostępność miasta, • przekonasz się, co możesz łatwo zrobić Ty sam/a.

Program warsztatów:

Proponowany cykl obejmuje trzy spotkania – moduły do wyboru – w następujących blokach tematycznych:

I Spotkanie: „Miasto moje, a w nim?” (7 lipca)

Ustalenie Waszych warszawskich priorytetów w zakresie dostępności miasta: obszar terytorialny i obszar tematyczny, czyli co i gdzie chcemy zmienić.

II Spotkanie: „Miasto marzeń – dobre praktyki w projektowaniu” (4 sierpnia)

Co to jest projektowanie uniwersalne? Czy można zadowolić wszystkich? Jak przystosowywać przestrzeń publiczną – dobre praktyki, rozwiązania techniczne, przepisy, możliwości.

III Spotkanie: „Wdrażanie zmian w mieście” (15 września)

Sprawdzone sposoby na wdrożenie zmiany w skali mikro i makro. Idea budżetu partycypacyjnego.

Forma zajęć:

• mini wykład, • dyskusja grupowa, • zajęcia praktyczne - ćwiczenia w grupach i w parach, • burza mózgów, • prezentacja trenerska.

Spotkania poprowadzi:

Barbara Kondraciuk – trenerka, pedagog specjalny, wieloletnia pracowniczka organizacji pozarządowych.

Posiada wykształcenie i doświadczenia umożliwiające pracę indywidualną i metodami warsztatowymi z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym, osobami z niepełnosprawnością, osobami długotrwale bezrobotnymi.

Przez ostatnie 8 lat pracowała w organizacji pozarządowej zajmującej się aktywizacja społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych min. na stanowiskach trenerki, doradczyni ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych i doradczyni zawodowej. W ostatnich 3 latach przepracowała ponad 300 godzin na sali szkoleniowej, jako trenerka pracuje od 7 lat.

Prowadziła szkolenia otwarte i zamknięte dla organizacji pozarządowych i instytucji państwowych. Jest osobą niepełnosprawną, w wyniku urazu porusza się na wózku.

Opłaty i rezerwacja udziału

Warsztaty są całkowicie bezpłatne. Chęć udziału w cyklu lub w wybranych spotkaniach należy zgłosić mailowo na adres: razembezbarier@zm.org.pl . Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Sulmicka (a.sulmicka[na]zm.org.pl)

Zapraszamy!

Razem bez barier na Facebooku