18 maja spotkaliśmy się z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Ochota". Tym samym zainaugurowaliśmy cykl spotkań z mieszkańcami, którzy z powodu problemów z poruszaniem, niepełnosprawności czy posiadania dziecka doświadczają wykluczenia z przestrzeni miejskiej.

Podczas spotkania informowaliśmy m.in. o celach realizowanego przez nas projektu oraz możliwości włączania się w jego działania.

Zachęcaliśmy seniorów do wspólnego identyfikowania barier architektonicznych oraz zgłaszania ich do nas. Jako przykład podejmowanych w ramach projektu działań zaprezentowaliśmy relację filmową z happeningu przy Dworcu Centralnym [zobacz >>>]. Wspólnie ze słuchaczami zastanawialiśmy się, co zrobić, by Warszawa była jeszcze bardziej dostępna dla wszystkich mieszkańców.

Podczas spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja na temat barier, na jakie napotykają osoby starsze. Seniorzy zwracali uwagę przede wszystkim na brak wrażliwości kierowców autobusów na ograniczenia osób starszych i pilną potrzebę edukacji kierowców w tym zakresie. Jako powtarzający się problem wskazywano również ustawienia sygnalizacji świetlnej, które sprzyjają kierowcom kosztem pieszych. Zbyt krótkie światło zielone uniemożliwia osobie starszej przejście przez ulicę dwupasmową w jednym cyklu.

Kolejne spotkanie już wkrótce.

Razem bez barier na Facebooku