6. Z projektu powinno zostać wykreślone poszerzenie jednopasmowego wlotu na łącznik z Trasy Łazienkowskiej w kierunku al. Wyzwolenia do dwóch pasów ruchu, a odzyskana przestrzeń wykorzystana do wyznaczenia przejścia dla pieszych zgodnego z zasadami projektowania uniwersalnego wzdłuż al. Wyzwolenia. Nie ma uzasadnienia ani dla poszerzania jezdni przed skrzyżowaniem z al. Wyzwolenia, ani dla niewyznaczenia przejścia dostępnego dla wszystkich.

Razem bez barier na Facebooku