1. Pozytywnie oceniamy skrócenie przejścia i przejazdu przez łącznik na północ od przystanku pl. Na Rozdrożu 02. Poprawi to widoczność oraz zapobiegnie niebezpiecznym manewrom na przejściu.

Razem bez barier na Facebooku