Pismo ZM-18-0787-02-PZ

Do Zarządu Dróg Miejskich.

Nawiązując do konsultacji projektu modernizacji placu Na Rozdrożu, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Pozytywnie oceniamy skrócenie przejścia i przejazdu przez łącznik na północ od przystanku pl. Na Rozdrożu 02. Poprawi to widoczność oraz zapobiegnie niebezpiecznym manewrom na przejściu.

2. Przejścia podziemne, które mają alternatywne przejście naziemne są rzadko używane, podpadają w ruinę, niszczeją. Jednocześnie wejścia do tuneli powodują, że infrastruktura piesza i rowerowa jest poprowadzona nieoptymalnie - wąsko, kręto. Biorąc pod uwagę, że projekt przewiduje zapewnienie możliwości przejścia w poziomie we wszystkich relacjach obsługiwanych przez przejście podziemne pod Al. Ujazdowskimi, wskazana byłaby jego likwidacja, a przynajmniej zwężenie wejść. Oba rozwiązania pozwolą na wyprostowanie i poszerzenia chodnika i drogi rowerowej po obu stronach placu. Rozwiązałoby to też problem nadal nieadekwatnej przestrzeni na kumulację pieszych i rowerzystów po zachodniej stronie przejścia przez Aleje Ujazdowskie po północnej stronie placu.

3. Droga dla rowerów wzdłuż Trasy łazienkowskiej po stronie południowo-zachodniej powinna zostać zamieniona miejscami z chodnikiem, by zmniejszyć liczbę punktów kolizji (chyba że planowana jest przebudowa dalszego odcinka, z konsekwentnym prowadzeniem drogi dla rowerów wzdłuż wykopu i dostosowaniem kładki do takiego rozwiązania).

4. Przejście przez Aleje Ujazdowskie przy Agrykoli jest nieoptymalne. Lewoskręt w ulicę Agrykola ma aż 100m, choć skręca tam niewiele samochodów (ulica jest wyłączona z ruchu samochodowego, z wyjątkiem dojazdu do jednej posesji). Likwidując lewoskręt, przynajmniej przed przejściem, można poszerzyć wyspę dzielącą. Skrócenie przejścia pozwoli zoptymalizować program sygnalizacji świetlnej oraz zapewnić przestrzeń na kumulację rowerzystów.

5. Droga dla rowerów w południowo-zachodnim rogu skrzyżowania została zaplanowana przy założeniu, że dominującą (priorytetową) relacją będzie zachód-północ. Tymczasem, biorąc pod uwagę brak możliwości kontynuacji podróży w kierunku północnym po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich, co najmniej równie istotna wydaje się relacja wschód-zachód. Tym samym łuki w tej relacji powinny zostać zwiększone. Pozwoli to też zwiększyć przestrzeń na kumulację pieszych i rowerzystów.

6. Z projektu powinno zostać wykreślone poszerzenie jednopasmowego wlotu na łącznik z Trasy Łazienkowskiej w kierunku al. Wyzwolenia do dwóch pasów ruchu, a odzyskana przestrzeń wykorzystana do wyznaczenia przejścia dla pieszych zgodnego z zasadami projektowania uniwersalnego wzdłuż al. Wyzwolenia. Nie ma uzasadnienia ani dla poszerzania jezdni przed skrzyżowaniem z al. Wyzwolenia, ani dla niewyznaczenia przejścia dostępnego dla wszystkich.

7. Projekt powinien zostać uzupełniony o chodniki wydzielone z jezdni łączących górny poziom placu z dolnym, tak by zapewnić dostępność przystanków również w przypadku awarii wind. Z rysunku wynika, że przy windach jest wystarczająca ilość miejsca na chodnik o szerokości min. 1,6m.

Projekt

Projekt przebudowy węzła przesiadkowego przy placu Na Rozdrożu, PDF, 3046 kB.

Zobacz też

Uwagi do poprzedniej wersji projektu: [zobacz >>>].

Uwagi do kolejnej wersji projektu: [zobacz >>>].

Razem bez barier na Facebooku