7. Włączenie drogi dla rowerów w jezdnię ul. Koszykowej powinno zostać wykonane w postaci osłoniętego fragmentu drogi dla rowerów zapewniającego możliwość bezpiecznego włączenia się do ruchu.

Razem bez barier na Facebooku