Pismo ZM-18-0787-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu modernizacji placu Na Rozdrożu, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Poziom dolny

1. Szerokość peronów między wiatami a schodami powinna być stała i wynosić 5,8 m. Miejscowe zwężenia utrudniać będą efektywną wymianę pasażerów.

2. Projekt powinien zostać uzupełniony o chodniki wydzielone z jezdni łączących górny poziom z dolnym, tak by zapewnić dostępność przystanków również w przypadku awarii wind. Z rysunku wynika, że przy windach jest wystarczająca ilość miejsca na chodnik o szerokości min. 1,6m.

3. Niezależnie od decyzji dotyczącej dot. wyznaczenia bezawaryjnej możliwości przedostawania się między poziomami, należy zrezygnować z poszerzenia łącznika jezdni północnej do dwóch pasów ruchu za windą (por. uwaga 3 do poziomu górnego).

Poziom górny

1. Promienie łuków dróg rowerowych powinny wynosić min. 3m. Przewidziane w projekcie łuki o promieniach 1-1,5m są zdecydowanie substandardowe. Korzystniejsze warunki do wyłukowania można uzyskać poprzez:

a. zwężenie pasów ruchu zachodniej jezdni Al. Ujazdowskich do 3,0m,

b. odgięcie drogi dla rowerów wzdłuż Parku Ujazdowskiego, tak by włączała się w drogę dla rowerów wzdłuż Al. Ujazdowskich na północ, tak by drogi łączyły się dalej od przejścia dla pieszych (aczkolwiek wciąż pod kątem prostym).

2. Zwężenie pasów na zachodniej jezdni Al. Ujazdowskich pozwoli też zwiększyć przestrzeń na kumulację pieszych między drogą rowerową a przejściem, która w obecnej wersji projektu jest nieadekwatna (jej szerokość powinna wynosić min. 2,5m, wskazane min. 3,5m).

3. Projekt powinien zostać uzupełniony o przejście dla pieszych w linii al. Wyzwolenia jako dostępną dla wszystkich alternatywę dla istniejącego przejścia podziemnego.

Takie przejście zapewni możliwość dojścia z pl. Zbawiciela do placu na Rozdrożu najkrótszą możliwą drogą.

Drugi możliwy wariant jego wyznaczenia.

4. Projekt powinien zostać uzupełniony o słupki zapobiegające parkowaniu na przystanku przy Parku Ujazdowskim.

5. Należy rozważyć, czy stacja Veturilo nie powinna zostać umieszczona między drogą dla rowerów a kioskiem gastronomiczny, w cieniu zieleńca. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na skondensowanie rozmiaru węzła przesiadkowego.

6. Biorąc pod uwagę, że na ul. Agrykoli obowiązuje zakaz ruchu, z wyjątkiem dojazdu do posesji i służb miejskich, wskazane byłoby skrócenie pasa do lewoskrętu w tę ulicę do odcinka za przejściem dla pieszych. Pozostawi to możliwość oczekiwania dla 1-2 samochodów, jednocześnie skracając o jedną trzecią długość przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów

7. Włączenie drogi dla rowerów w jezdnię ul. Koszykowej powinno zostać wykonane w postaci osłoniętego fragmentu drogi dla rowerów zapewniającego możliwość bezpiecznego włączenia się do ruchu.

W tym celu należy zwęzić jezdnię od strony południowej przed przejazdem dla rowerzystów, a zwężenie od strony północnej rozpocząć przed włączeniem drogi dla rowerów w jezdnię. Jezdnia na odcinku bezpośrednio za włączeniem powinna mieć 4,5m szerokości, tak by zmieścił się 1,5-metrowy pas włączenia dla rowerzystów oraz 3-metrowy pas ruchu ogólnego.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty.

Projekt

Przebudowa drogi powiatowej węzła plac Na Rozdrożu w granicy pasa drogowego: JPG, 9824 kB, JPG, 10170 kB.

Razem bez barier na Facebooku