Przewidziana w projekcie kładka drogi dla rowerów powinna zostać poprowadzona po zewnętrznej stronie obu par schodów w narożnikach z zachowaniem trzymetrowej szerokości, a po śladzie pierwotnie planowanej drogi dla rowerów powinien zostać poprowadzony chodnik. Aby zachować ciągłość chodnika przy północnych schodach, należy odsunąć o parę metrów początek pasa do lewoskrętu.

Razem bez barier na Facebooku