Prezes Zarządu Stowarzyszenia na stanowisku pracy.

Razem bez barier na Facebooku