Zatoki autobusowe na XCII Forum dyskusyjnym SITK

W czwartek 31 stycznia 2013 r. odbyło się forum dyskusyjne poświęcone zatokom autobusowym w Warszawie i ich alternatywom w innych miastach Europy. Spotkanie zorganizowało Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie [zobacz >>>].

Celem forum było przedstawienie problemów związanych ze stosowaniem zatok zarówno w dostępności pojazdów dla użytkowników, jak i niedogodności w prowadzeniu autobusów czy bezpieczeństwie pieszych. Na sali zgromadziło się około 40 osób. Po prezentacji mgr. inż. Marcina Jackowskiego, członka stowarzyszenia Zielone Mazowsze, odbyła się dyskusja, w której głos zabrał m.in. prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski. Mamy nadzieję, że nakreślenie problemów przez stowarzyszenie oraz wymiana doświadczeń z projektantami i przedstawicielami ratusza przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności i efektywności miejskiego transportu.

Zarówno w dyskusji jak i w późniejszych rozmowach indywidualnych wyrażano potrzebę kontynuacji takiej współpracy i wymiany doświadczeń ze stroną społeczną, mamy więc nadzieję, że nie jest to ostatnie wystąpienie stowarzyszenia Zielone Mazowsze na Forum SITK.

Wyniki ankiet

Ponieważ staramy się podnosić jakość naszych działań, poprosiliśmy uczestników o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej. Po spotkaniu wpłynęło 25 ankiet. Średnia ocena prezentacji w skali od 0 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze) wyniosła 4,8, co uważamy za duży sukces, zwłaszcza w sytuacji gdy wystąpienie przygotowała organizacja społeczna, a jego przesłanie na tle powszechnej praktyki można uznać za dość obrazoburcze.

Streszczenie wystąpienia

Nasze wystąpienie chwalą też inni - jako przykład polecamy pozytywną i wyczerpująca recenzję autorstwa Marka Brudnickiego w witrynie ,,Nadzór Ruchu'':

nadzor-ruchu.waw.pl/przyszlosc-zatok-autobusowych-w-warszawie/

Zdjęcia ze spotkania

Zdjęcia wykonał Bogdan Rossa.

Pobierz prezentację

Mgr inż. Marcin Jackowski - Zatoki? To się leczy! Problemy i alternatywy zatok autobusowych na przykładach z Europy: PDF, 2259 kB

Razem bez barier na Facebooku