Projektowanie uniwersalne

4 sierpnia zorganizowaliśmy drugie z cyklu trzech spotkań z mieszkańcami w Warsztacie Warszawskim [zobacz >>>]. Tym razem rozmawialiśmy o dobrych praktykach w projektowaniu przestrzeni.

Spotkanie poprowadził Krzysztof Kaperczak z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który na podstawie konkretnych przykładów opowiedział uczestnikom o metodach projektowania przestrzeni w taki sposób, by była ona dostępna dla wszystkich użytkowników, w możliwie szerokim zakresie.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać różne sposoby dostosowania przestrzeni miejskiej, tak by służyła ona zarówno osobom sprawnym, jak i z niepełnosprawnościami czy prowadzącym wózki. Dyskutowali też o konkretnych przepisach technicznych, ich przestrzeganiu, w tym właściwym interpretowaniu oraz potrzebie stałej ewaluacji – poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań.

Bazując na swoich doświadczeniach, uczestnicy wskazali na najważniejsze ich zdaniem cechy dobrze zaprojektowanej infrastruktury w mieście, takie jak:

- użyteczność dla wszystkich, - funkcjonalność, - łatwość użytkowania, prosta i intuicyjna obsługa, - ekonomiczność (najprostsze rozwiązania są najbardziej niezawodne), - niski poziom wysiłku fizycznego potrzebny do korzystania z niej, - dobre oznakowanie.

Następnie na konkretnych przykładach omówione zostały dobre i złe praktyki w projektowaniu. Uczestnicy jednogłośnie wskazali na konieczność projektowania uniwersalnego, które umożliwia korzystanie z tej samej infrastruktury wszystkim mieszkańcom oraz zapobiega wykluczeniu osób mających problemy wynikające z niepełnosprawności czy posiadania bagażu.

Na koniec przedstawione zostały możliwości podejmowania interwencji w zakresie dostosowywania przestrzeni publicznej.

Zapraszamy za miesiąc!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i zapraszamy na kolejny warsztat, który odbędzie się 15 września!

Razem bez barier na Facebooku