Podsumowanie projektu Razem bez barier

31 marca to formalnie ostatni dzień projektu Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom. Nadszedł zatem czas na podsumowania.

W ciągu roku, m.in. dzięki zgłoszeniom od mieszkańców, podjęliśmy ponad 75 interwencji w sprawie barier w mieście: zbyt wysokich krawężników, uskoków, braku przejść naziemnych, dziurawej nawierzchni, braku podjazdów, zepsutych wind i podnośników oraz wielu innych.

W wyniku naszych działań, m.in. happeningów, udało się zlikwidować 30 barier, kolejnych 20 zlecono do naprawy.

Poniżej zamieszczamy pełną listę podjętych przez nas interwencji.

Zagłosuj w konkursie S3KTOR 2015

Projekt "Razem bez barier" został nominowany w konkursie na najlepsze inicjatywy pozarządowe S3KTOR 2015.

Jeżeli uważacie opisane poniżej działania za warte docenienia, zachęcamy do głosowania na stronie http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2015/ ! (Kategoria: "Przestrzeń miejska".)

Nominację otrzymał też projekt Miasta dla ludzi. (Kategoria: "Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka".).

Podjęte interwencje

Nr Przedmiot interwencji Instytucja Skutek interwencji
1. Niewłaściwie umiejscowiona studzienka odpływowa na przejściu dla pieszych przez ul. Świętokrzyską niedaleko obok Placu Powstańców Warszawy stwarzająca ryzyko potknięcia się lub utknięcia przez osoby poruszające się o lasce, na wózku ZDM Sprawa przekazana do rozpatrzenia do Metro Warszawskie Sp.z.o.o.
2. Połamane płytki chodnikowe przed przejściem dla pieszych przez ul. Raszyńską przy skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi od strony centrum, brak odpowiedniego odwodnienia na tym samym przejściu po stronie hotelu Sobieski ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
3. Zbyt głęboki uskok pomiędzy krawężnikiem a jezdnią na przejściu dla pieszych przez ul. Chałubińskiego na skrzyżowaniu z Koszykową od strony przychodni CePeLek ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
4. Zbyt wysokie krawężniki wzdłuż wjazdu na posesję przy ul. Tarczyńskiej 19/21 (przy wejściu do Urzędu Dzielnicy Ochota). Urząd Dzielnicy Ochota Brak informacji
5. Nierówna nawierzchnia chodnika przy ul. Hankiewicza na wysokości nr 2 (wystający korzeń drzewa) Urząd Dzielnicy Ochota Nieprawidłowość została usunięta.
6. Wysoki krawężnik i uskoki na przejściu dla pieszych przez ul. Banacha na wysokości przystanków autobusowych Banacha 07. ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
7. Zbyt wysoko zawieszony przycisk do włączania zielonego światła znajdującego się na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Bonifraterskiej z Franciszkańską ZDM Przycisk został obniżony.
8. Wniosek o wybudowanie 4 przejść naziemnych wokół Ronda Czterdziestolatka, które obecnie jest niedostępne dla osób na wózkach i z wózkami ZDM, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Władze miasta zapowiedziały wybudowanie 4 przejść naziemnych.
10. Wysokie krawężniki na przejściu dla pieszych przez ul. Madalińskiego 13. ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
11. Brak drożności ciągu pieszego przy ul. Koszykowej przed skrzyżowaniem z ulicą Piękną. Ilość miejsca pozostawiona dla pieszych jest zbyt mała, by chodnikiem przejechała osoba na wózku lub z szerokim wózkiem. ZDM Zwiększenie powierzchni chodnika poprzez skorygowanie lokalizacji ogrodzenia zaplecza budowy Hali Koszyki.
12. Brak drożności – wniosek o dosunięcie wiaty przystankowej przy ulicy Raszyńskiej obok hotelu Sobieski do krawędzi jezdni serwisowej hotelu. Obecna lokalizacja wiaty utrudnia przejście pieszym. Chodnik przed wiatą jest obecnie wąski, a za wiatą bardzo wąski i dodatkowo dostęp do niego zablokowany jest przez kosz na śmieci, biletomat i tablicę informacyjną, które zostały wcześniej usytuowane tak, by jak najmniej utrudniać poruszanie się po chodniku. ZTM Niezrozumienie intencji interwencji. Wystosowaliśmy kolejne pismo w tej sprawie.
13. Zbyt wysoki krawężnik na przejściu przez ul. Nowogrodzką przy skrzyżowaniu z Koszykową. ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
14. Uskoku na styku chodnika i pochylni na dojściu do posesji Czerniakowska 100 A. ZDM Brak informacji
15. Wniosek o wybudowanie przystanków wiedeńskich na trasie WZ (Stare Miasto 01 i 02) oraz wydłużenie organizacji ruchu obowiązującej w godzinach szczytu na cały dzień. ZDM ZDM przychyla się do budowy przystanków wiedeńskich w tym miejscu.
16. Mocno uszkodzona, nierówna nawierzchnia (dziury) przy wjeździe na posesję oraz za wysoki krawężnik na styku chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Emilii Plater z Nowogrodzką. ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
17. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem przez ulicę Emilii Plater (po północnej stronie) na wysokości hotelu Marriott. ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
18. Nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami system detekcji pieszych na rondzie de Gaulle'a. Obecnie detekcja opiera się na przyciskach, z których część usytuowana jest w miejscach (1) niedostępnych dla osób na wózkach (np. na słupach sygnalizacji świetlnej znajdujących się na wyniesionych wysepkach dzielących jezdnie), (2) dostępnych jedynie z pochyłej części chodnika, lub (3) uniemożliwiających pokonanie skrzyżowania najkrótszą trasą (np. przy nieobniżonym krawężniku przy banku BGK, tylko z jednej strony przejścia przy EMPiKu) ZDM Negatywne rozpatrzenie wniosku.
19. Głębokie uskoki na przejściu dla pieszych przez ulicę Surowieckiego na skrzyżowaniu z al. KEN ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
20. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ul. Grójecką na północno-wschodnim rogu skrzyżowania z Dickensa ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
21. Dziura w nawierzchni na przejściu na pieszych przez ulicę Grójecką przy skrzyżowaniu z ulicą Bitwy Warszawskiej od strony bazaru ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
22. Zbyt wysoki krawężnik i głęboki uskok na przejściu dla pieszych przez ulicę Bitwy Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Grójecką ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
23. Zbyt wysoki krawężnik oraz brak odwodnienia na przejściu dla pieszych przez ulicę Czerniakowską przy skrzyżowaniu z ulicą Nehru ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
24. Wysoki krawężnik przez ul. Waryńskiego (południowo-zachodni róg skrzyżowania). ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
25. Uskoki, nierówna nawierzchnia i wystający właz Telekomunikacji Polskiej na chodniku przy ulicy Grójeckiej przed Halami Banacha ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
26. Niedostosowany do potrzeb osób na wózkach system detekcji pieszych na przejściu przez ulicę Rosoła przy skrzyżowaniu z Gandhi. ZDM Deklaracja naprawy usytuowania przycisków przy okazji planowanej wkrótce modernizacji sygnalizacji świetlnej.
27. Bardzo zły stan techniczny schodów znajdujących się na skarpie przy ul. Słonecznej, przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową ZDM Deklaracja odnośnie opracowania projektu przebudowy schodów i wystąpienia do Biura Rozwoju m.st. Warszawy o środki finansowe umożliwiające remont.
28. Wniosek o dostosowanie kładki podjazdowej dla wózków znajdującej się po wschodniej stronie Parku Morskie Oko, która w obecnym kształcie wprowadzi wprost na schody. ZDM Deklaracja odnośnie remontu schodów.
29. Wniosek o przywrócenie przejścia dla pieszych przez ul. Światowida na skrzyżowaniu z Botewa oraz usunięcie płotów wzdłuż torów. ZDM Brak informacji
30. Wniosek o poszerzenie chodnika poprzez likwidację wadliwie wyprofilowanej zatoki autobusowej przy przystanku na ul. Koszykowej obok przychodni CePeLek. ZDM Brak informacji
31. Zbyt wysokie krawężniki na przejściu przez ul. Szczęśliwicką po południowej stronie skrzyżowania z ul. Kopińską. ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
32. Zbyt wysokie krawężniki znajdujące się w pobliżu budynku autobusowego Dworca Zachodniego od strony przystanków autobusowych ZTM (Dw. Zachodni 02, 03 i 06) ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
33 Wniosek o dostosowanie PKiN do potrzeb osób na wózkach – wybudowanie pochylni i wind umożliwiających wejście do kina Kinoteka, Muzeum Techniki, teatru Studio Zarząd PKiN Deklaracja odnośnie przygotowania dokumentacji projektowej zmian.
34. Zbyt wysokie krawężniki na chodniku przy wjeździe do Instytutu Reumatologii. ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
35. Wniosek o dostosowanie Instytutu Reumatologii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – przy części schodów brakuje pochylni, a dźwig przy schodach głównych blokuje dostęp do poręczy. Szpital Reumatologiczny Brak informacji
36. Zły stan techniczny schodów prowadzących z chodnika przy przystanku autobusowym Dw. Zachodni 02 na przystanki Dw. Zachodni 03 i 06. Stopnie schodów są w wielu miejscach wyszczerbione i nierówne, co groźni potknięciem się lub upadkiem, zwłaszcza w przypadku osób starszych. Wniosek o wybudowanie po jednej stronie schodów podjazdu lub o zainstalowanie podnośnika ZDM Przekazanie informacji o planowanej na przełomie lat 2015/2016 modernizacji przejścia podziemnego polegającej na budowie pochylni przy dwóch klatkach schodowych oraz modernizacji schodów.
37. Zbyt wysoki krawężnik na przejściu dla pieszych przy wejściu do hali Dworca Centralnego, wjazd od strony al. Jana Pawła II, krawężnik równoległy do Alej Jerozolimskich. PKP Deklaracja naprawy
38. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ulicę Wawelską przy skrzyżowaniu z ulicą Grójecką (tuż obok banku BZWBK) ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
39. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ulicę Polną na wysokości budynku Gimnazjum nr 36. ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
40. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ulicę Baśniową przy skrzyżowaniu z ulicą Grójecką ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
41 Uszkodzona, dziurawa nawierzchnia jezdni na przejściu dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie przy Placu Zawiszy. ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
42 Wniosek o doświetlenie chodnika pomiędzy przedszkolem a budynkiem przy Leśmiana 6. Urząd Dzielnicy Bielany Urząd doświetlił chodnik poprzez montaż latarni.
43 Wysokie krawężniki na dwóch krańcach przejścia dla pieszych przez Madalińskiego 49/51. ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
44 Uszkodzona nawierzchnia chodnika przy ul. Nowogrodzkiej 18a i 16. ZDM Brak informacji
45 Wniosek o usunięcie niebezpiecznego krawężnika oddzielającego teren w pobliżu wiaty na przystanku Pruszkowska 01 od chodnika. ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
46 Wniosek o dostosowanie do potrzeb pieszych chodnika przy ulicy Koszykowej za skrzyżowaniem z Piękną, m.in. poprzez korektę układu parkowania oraz usunięcia słupa. ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
47 Dostosowanie do potrzeb osób z wózkami i na wózkach zjazdu z chodnika przy Placu Defilad na tyłach stacji Metro Centrum. PKiN Nieprawidłowość została naprawiona.
48 Wniosek o udrożnienie chodnika przy Placu Defilad poprzez usunięcie betonowego kosza na śmieci. PKiN Nieprawidłowość została naprawiona.
49 Wniosek o naprawę niedziałającego podnośnika na stacji Warszawa Ochota. PKP PLK Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
50 Uszkodzona nawierzchnia chodnika przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Hoffmanowej (ul. Hoża 88). ZTP Nieprawidłowość została naprawiona.
51 Zbyt wysoki krawężnik utrudniający wjazd na chodnik przy ul. Emilii Plater 21. ZTP Nieprawidłowość została naprawiona.
52 Wniosek o przystosowanie terenu przed budynkiem Centrum Leczenia Obrażeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Emilii Platr 21 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dyrektor Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Skierowanie przez szpital wniosku do Skarbu Państwa o dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
53 Wniosek o naprawienie podnośnika przy Poczcie Polskiej na ul. Nowogrodzkiej 45. Poczta Polska Brak informacji
54 Wysokie krawężniki przy przejściu przez al. Jana Pawła II (od strony Hali Mirowskiej) z Elektoralną. ZDM Brak informacji
55 Wysokie krawężniki przy przejściu przez ul. Jagiellońska 88. ZDM Brak informacji
56 Wysokie krawężniki przy przejściu przez ul. Słoneczną (na wysokości numeru 37) ZDM Brak informacji
57 Wysokie krawężniki przy przejściu przez ul. Budzińskiej-Tylickiej przy skrzyżowaniu z Jagiellońską. ZDM Brak informacji
58 Zbyt wysoki krawężnik na przejściu przez ulicę Jaworzyńską. ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
59 Wypust na chodniku pomiędzy torowiskiem a przejściem dla pieszych na wysepce między przystankiem tramwajowym Plac Zawiszy a jezdnią Alej Jerozolimskich. ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
60 Wniosek o naprawę chodnika na styku ciągu wzdłuż ul. Mazowieckiej i ciągu prowadzącego do kościoła ewangelickiego. ZTP Nieprawidłowość została naprawiona.
61 Zbyt wysokie krawężniki na skrzyżowaniu Twardej z Żelazną i Grzybowskiej z al. Jana Pawła. ZDM Brak informacji
62 Wniosek o utwardzenie przedeptu lub wytyczenie chodnika prowadzącego z alei Andrzeja Bobkowskiego na ulicę Rozbrat. ZTP Odmowa konserwatora zabytków. Deklaracja odnośnie częściowych remontów schodów i murków w parku.
63 Wniosek o naprawę odwodnienia i korektę profilu jezdni na przejściu przez wjazd na posesję przy ul. Niepodległości 235/237. ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
64 Wniosek o naprawę nawierzchni chodnika przy ul. Madalińskiego 20. ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
65 Wniosek o usunięcie wystających krawężników oraz trzystopniowych schodków na placu Zamkowym. ZTP Odmowa konserwatora zabytków
66 Wniosek o obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych na terenie należącym do PKiN. PKiN Brak informacji
67 Dziurawe, wyszczerbione schody na stacji PKP Powiśle. PKP PLK S.A. Brak informacji
68 Wniosek o naprawę nawierzchni na styku chodnika i jezdni na przejściu przez Miedzianą z Platynową, wniosek o uporządkowanie parkowania. ZTP Nieprawidłowość została naprawiona. Deklaracja odnośnie uporządkowania parkowania.
69 Wniosek o wyniesienie jezdni do poziomu chodnika lub obniżenie krawężników na przejściu dla pieszych przez wjazd do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Urząd Dzielnicy Mokotów Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
70 Wniosek o dostosowanie do potrzeb osób z wózkami i na wózkach drogi prowadzącej z pętli tramwajowej „Banacha” do szpitala. Samodzielny Centralny Szpital Kliniczny Brak informacji
71 Wniosek o obniżenie przycisku detekcji na przejściu przez ul. ŚW. Andrzeja Boboli przy skrzyżowaniu z ul. Żaryna. ZDM Planowane remonty w 2016 i 2017 r.
72 Wniosek o naprawę nawierzchni na przejściu dla pieszych przez ul. Radomską przy Grójeckiej. ZDM Brak informacji
73 Zbyt wysoki krawężnik na przejściu przez J.S. Bacha po zachodniej stronie wiaduktu al. KEN ZDM Brak informacji
74 Wysokie krawężniki i krawędzie odpływów przy Rondzie ONZ ZDM Brak informacji
75 Wysokie krawężniki i krawędzie odpływów na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów przez Waryńskiego na skrzyżowaniu z Nowowiejską ZDM Brak informacji
76 Wniosek o przestawienie kosza na śmieci, który blokuje chodnik przy ulicy Kaliskiej naprzeciwko numeru 11 ZOM Brak informacji
77 Nierówna, uszkodzona nawierzchnia (wystający właz) na chodniku przy ulicy Słupeckiej 9 Urząd Dzielnicy Ochota Nieprawidłowość została usunięta.

Podsumowanie

Kategoria Liczba %
Zgłoszone problemy 77 100
Zlikwidowane bariery 30 39
Bariery skierowane do likwidacji 19 25

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji projektu, m.in. uczestnikom happeningów oraz organizowanych przez nas szkoleń i warsztatów.

Co dalej?

Mimo oficjalnego końca projektu „Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom” nadal można do nas zgłaszać informacje o barierach w Warszawie. Zachęcamy do kontaktów poprzez nasz formularz [zobacz >>>] oraz telefonicznie.

Razem bez barier na Facebooku