Zwrócono również uwagę na problemy w kreowaniu systemu transportowego zgodnego z zasadami trwałego rozwoju, jakie wynikają z rozbudowy dróg szybkiego ruchu wokół Warszawy i wewnątrz niej. Skutkuje to niższą konkurencyjnością komunikacji zbiorowej i zachęcaniem do odbywania dłuższych podróży samochodem (jak też suburbanizacji).

Razem bez barier na Facebooku