Poza wręczeniem nagród, na konferencji przedstawiono szereg prezentacji na temat komunikacji miejskiej.

Razem bez barier na Facebooku