Wśród nich jest zapewnienie ciągłości korytarza pieszego - alei Na Skarpie, poprzez przywrócenie połączenia między Książęcą a Smolną, obecnie przerwanego przez ogrodzenie i brak przejścia dla pieszych. W planie zapisano też połączenie parków po obu stronach nasypu kolejowego przejściem przez nasyp pod stacją PKP Powiśle.

Razem bez barier na Facebooku