Pomagali zarówno w znoszeniu ze starego lokalu, wnoszeniu do nowego...

Razem bez barier na Facebooku