50 osób na minutę to bardzo ostrożny szacunek wykorzystania przejścia.

Razem bez barier na Facebooku