Opóźnienie w wyznaczaniu przejść wokół ronda Czterdziestolatka tłumaczone było połączeniem inwestycji z modernizacją al. Jana Pawła II, w ramach której z przewymiarowanej jezdni miała zostać wygospodarowana przestrzeń na drzewa, miejsca do parkowania i drogę dla rowerów. Inwestycja w tej formie była konsultowana w czerwcu zeszłego roku [zobacz >>>], a jesienią miał zostać ogłoszony przetarg na prace w terenie.

Razem bez barier na Facebooku