Znacząco skróciło to drogę konieczną do przejścia w celu przedostania się na drugą stronę ulicy po wschodniej stronie ronda. Umożliwiło też dojście na przystanek tramwajowy w kierunku zachodnim (nie uwzględniono postulatu poszerzenia dojścia również do drugiego peronu poprzez przesunięcie jezdni).

Razem bez barier na Facebooku