Na przełomie 2015 i 2016 r. wystąpiliśmy w sprawie poprawy warunków ruchu pieszego na skrzyżowaniu ul. Platynowej i Miedzianej, przy wschodnim krańcu przystanku kolejowego Warszawa Ochota. Krawężniki zostały obniżone, a nawierzchnia na styku chodnika i jezdni naprawiona, lecz pojawiły się nowe problemy. W związku z tym proponujemy nowe rozwiązania.

Pismo RBB-17-0168-02-MG z 16 marca 2017 r.

Do Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Wola.

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji, dziękuję za obniżenie krawężników na skrzyżowaniu Miedzianej i Platynowej. Niestety, skrzyżowanie to jest nadal przez znaczną część czasu niedostępne dla osób o ograniczonej mobilności z powodu nielegalnego parkowania na dużą skalę – na skrzyżowaniu, chodniku i trawniku.

Takie parkowanie ma miejsce mimo dostępnych wyznaczonych miejsc do parkowania na Platynowej.

Obniżenie krawężnika jako samodzielne działanie spotęgowało to zjawisko – jest on obecnie wykorzystywany jako wjazd na chodnik i pobliski trawnik.

Równocześnie nadal występuje tu duży ruch pieszy, generowany przez przystanek kolejowy, placówki handlowo-usługowe i pobliską szkołę.

W efekcie mieszkańcy, pasażerowie, klienci i uczniowie mają nie tylko ograniczony dostęp do chodnika, lecz również narażeni są na zwiększone ryzyko wypadku na skutek braku widoczności na skrzyżowaniu oraz jazdy samochodów po chodniku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wykorzystanie zmiany organizacji ruchu przy okazji wprowadzania dwukierunkowego ruchu rowerowego na Platynowej do uporządkowania tego stanu rzeczy. W celu ukrócenia jazdy po chodniku i parkowania na trawniku konieczne jest uzupełnienie wygrodzeń na skrzyżowaniu o jego północno- zachodnią i zachodnią stronę.

Problemem jest też parkowanie na jezdni w obrębie skrzyżowania, zarówno utrudniające dojście na chodnik, jak i blokujące widoczność. W związku z tym wskazane byłoby wyniesienie powierzchni wyłączonych z ruchu, by zapobiec wykorzystywaniu ich do nielegalnego parkowania w obrębie skrzyżowania i/lub jako wjazdu na chodnik i trawnik.

Dodatkowo, linia słupków na rogu skrzyżowania przy sklepie Społem powinna zostać przesunięta, by skondensować rozmiar tarczy skrzyżowania.

Razem bez barier na Facebooku