Udało się też skrócić instrukcję obsługi, wprowadzając ortografię równie innowacyjną, co rozwiązania, których dotyczy. Nie dziwi przy tym brak kopii instrukcji na poziomie dolnym - rozumie się samo przez się, że osoba chcąca skorzystać z platformy i znajdująca się na peronie, w celu wejścia na platformę powinna w pierwszej kolejności wejść po schodach.

Razem bez barier na Facebooku