Problem zdewastowanego przełącznika do przywoływania platformy z dolnego poziomu wyeliminowano...

Razem bez barier na Facebooku