Frekwencja na marszu była imponująca – przyszło około 250 osób.

Razem bez barier na Facebooku