Rok temu w tej witrynie został poruszony problem ulicy Obrońców Tobruku na Bemowie. [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] Przy okazji remontu zlikwidowano wówczas progi spowalniające, tłumacząc to koniecznością stworzenia warunków dla komunikacji miejskiej - skierowano tu linię 197. O ile kursowanie autobusów tą ulicą jest jak najbardziej pożądane, nie powinno się odbywać kosztem bezpieczeństwa.

Ulice lokalne, które w wyniku remontów otrzymały nową, równą nawierzchnię, ale nie zastosowano na nich żadnych środków uspokojenia ruchu, wielu kierowców zaczyna traktować jak autostrady. Niestety, mamy coraz więcej przykładów – np. ul. Aluzyjna w Białołęce, ul. Lucerny w Wawrze, al. Sztandarów w Rembertowie – że kończy się to tragicznie dla pieszych czy rowerzystów. W ul. Aluzyjnej rozpędzonemu kierowcy udało się nawet wjechać w wózek z dzieckiem na chodniku.

Aby podobna sytuacja nie powtórzyła się na ul. Obrońców Tobruku, wystąpiliśmy do Urzędu Dzielnicy Bemowo (jest to droga będąca w zarządzie dzielnicy, nie Zarząd Dróg Miejskich) z prośbą o zainstalowanie tu wyspowych progów spowalniających. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez obecne przepisy (zabrania się stosowania progów spowalniających na ulicach, po których kursuje komunikacja miejska, ale za wyjątkiem progów wyspowych), ponadto jest dużo tańsze i bardziej skuteczne niż takie środki jak fotoradary czy sygnalizacja świetlna. Kopia pisma została wysłana również do ZTM z prośbą o zajęcie stanowiska.

2010.09.28: Wniosek do UD Bemowo i ZTM

Pismo Macieja Błażejewskiego, złożone w Urzędzie Dzielnicy Bemowo 28 września 2010, wysłane do wiadomości Zarządu Transportu Miejskiego 1 października 2010.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z wnioskiem o montaż urządzeń uspokojenia ruchu - progów wyspowych - na ulicy Obrońców Tobruku, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych oraz wprowadzenie w tych miejscach ograniczenia prędkości do 30 lub 40 km/h.

Przed remontem tej ulicy występowały tu wzorcowe urządzenia uspokojenia ruchu - progi płytowe, których grzbietem poprowadzono przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów - wymuszało to ograniczenie prędkości przez kierujących w najbardziej niebezpiecznych miejscach, a pieszym i rowerzystom ułatwiało przekraczanie jezdni.

Jak rozumiem, likwidacja tych urządzeń była związana z planowanym przez ZTM wprowadzeniem na ten odcinek ulicy linii 197. Należy jednak zauważyć, że obowiązujące przepisy prawne dopuszczają stosowanie na ulicach, którymi kursuje komunikacja autobusowa tzw. progów wyspowych, tzn. takich które zajmują tylko część szerokości jezdni i umożliwiają swobodny przejazd pojazdom o szerszym rozstawie kół, w tym autobusom, natomiast wymuszają spowolnienie jazdy w przypadku samochodów osobowych.

Pozostawienie tego odcinka ulicy bez jakichkolwiek urządzeń spowolnienia ruchu spowoduje ryzyko, że kierowcy będą tu rozwijać nadmierne prędkości, co w połączeniu z występującą tu gęstą zabudową mieszkaniową i dużym ruchem pieszych może prowadzić do bardzo groźnych wypadków.

W kilku miejscach w Warszawie w ostatnim czasie miały miejsce podobne sytuacje - np. na ulicach Lucerny (Wawer) lub Al. Sztandarów (Rembertów) po przeprowadzeniu remontu nie wprowadzono żadnych urządzeń uspokojenia ruchu, co sprowokowało niektórych kierujących do rozwijania nadmiernych prędkości i w efekcie doprowadziło do kilku wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. Z pewnością zgodzą się Państwo, że należy uczynić wszystko, aby i tu nie doszło do podobnej sytuacji, dlatego bardzo proszę o potraktowanie niniejszej sprawy jako pilnej.

Aby uniknąć niszczenia nowo wyremontowanej nawierzchni w celu montażu progów wyspowych, możliwe jest wykonanie ich z elementów prefabrykowanych, przykręcanych do nawierzchni.

Proszę o odpowiedź listem zwykłym lub elektronicznym.

Z poważaniem,

Maciej Błażejewski

Do wiadomości: Zarząd Transportu Miejskiego.

2010.10.01: Urząd Dzielnicy proponuje sygnalizacje

Jednocześnie, jak wynika z doniesień prasowych, Urząd Dzielnicy Bemowo, zapominając o możliwości zastosowania progów wyspowych, rozpoczął poszukiwania bardziej skomplikowanych sposobów na uspokojenie ruchu:

www.tvnwarszawa.pl/archiwum/-1,1675994,0,,konsultacje_spoleczne_w_niebieskim_ogorku,wiadomosc.html

Było to o tyle niepokojące, że podobną sygnalizację świetlną zainstalowano już wcześniej na ul. Lucerny i nie przyniosło to znaczącej poprawy bezpieczeństwa. Warto też podkreślić, że problem niepotrzebnie przedstawiano na zasadzie schematu „progi albo autobus” - a zapomniano o możliwości połączenia tych dwóch korzyści, właśnie poprzez zastosowanie progów wyspowych.

2010.10.04: Mailem do Burmistrza

Zirytowany rozwojem sytuacji do burmistrza napisał inny Maciej – Sulmicki:

Szanowny Panie Burmistrzu --

W związku ze smutnym faktem zdecydowania się dzielnicy na pogorszenie bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Tobruku, proszę o podjęcie działań mających na celu jego jak najszybsze tanią, skuteczną i niezawodną poprawę przynajmniej do poprzedniego poziomu. Niestety wspominane w artykułach prasowych światła nie spełniają żadnego z tych warunków - jest to wariant najdroższy z możliwych, zawodny (zależy jedynie od dobrej woli kierowców, jak też się psuje) i co gorsza wprost prowokuje do niebezpiecznej jazdy "byle zdążyć na zielonym".

Pomijając fakt, że forsowanie przez ZTM likwidacji progów ze względu na kursowanie autobusów pozbawione jest jakichkolwiek podstaw merytorycznych (czy Urząd Dzielnicy wnosił o przedstawienie argumentów innych niż widzimisię przewoźników, których ZTM wybiera wedle ustalonych przez siebie kryteriów i do których może należeć brak przesądów na temat uspokojenia ruchu?), zadziwia postawa Urzędu, który zdaje się unikać jak ognia najtańszego, najprostszego i najskuteczniejszego wyjścia, czyli montażu progów wyspowych. Ten rodzaj progów spowalniających jest wymieniony expressis verbis w ustawodawstwie jako dedykowany dla ulic z ruchem autobusowym, tym samym ZTM nie ma prawa odmawiać puszczania autobusów na ulicach wyposażonych w progi wyspowe. Prezes ZTM, Leszek Ruta, potwierdzał też w rozmowie że progi takie nie stanowią żadnego problemu.

Na koniec zwracam uwagę, że forsując ustawienie świateł, gdy możliwe jest zamontowanie progów wyspowych, Urząd Dzielnicy łamie prawo. Należy bowiem pamiętać, iż Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, stwierdza że zastosowanie sygnalizacji świetlnej jako środka poprawy bezpieczeństwa lub warunków ruchu w danym miejscu może być uwzględniane jedynie wtedy, gdy niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione jest osiągnięcie założonych celów innymi dostępnymi środkami organizacji ruchu. To samo rozporządzenie wymienia progi wyspowe jako stosowne do użytku na ulicach z ruchem autobusowym.

Z poważaniem,

Maciej Sulmicki

2010.11.04: Ostrożne stanowisko Zarząd Transportu Miejskiego

Po miesiącu nadeszła odpowiedź od ZTM - przestawiono w niej dość ostrożne stanowisko, nie wykluczające jednak instalacji progów wyspowych:

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana wystąpienie przesłane drogą elektroniczną, dotyczące ulicy Obrońców Tobruku, informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w publikacji "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach" - niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających m.in. na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej. Na ww. drogach i ulicach dopuszczone jest tylko stosowanie progów wyspowych. Z uwagi na powyższe, przed uruchomieniem linii autobusowej na ul. Obrońców Tobruku, istniejące uprzednio na niej progi zwalniające zostały zlikwidowane.

Nadmieniamy, że przewoźnicy autobusowi realizujący przewozy na nasze zlecenie negatywnie odnoszą się do zamiarów budowy jakichkolwiek progów zwalniających na ulicach po których kursują linie komunikacji miejskiej. Ponadto w odniesieniu do przedstawionych nam przez przewoźników wymiarów autobusów, można stwierdzić że obecnie minimalny rozstaw kół wewnętrznych w autobusach eksploatowanych w sieci ZTM wynosi 1100mm natomiast minimalny prześwit pomiędzy nawierzchnią jezdni a autobusem wynosi ok. 120mm. Ewentualne progi wyspowe powinny spełniać te wymogi.

Ponadto w celu ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się ul. Obrońców Tobruku można rozważyć instalację w tym miejscu fotoradarów.

Z poważaniem

Andrzej Franków
Koordynator Działalności Przewozowej
Zarząd Transportu Miejskiego

2011.02.18: Ponowny mail do Burmistrza

Ponieważ Urząd Dzielnicy nie odpowiedział na pismo w ustawowo przewidzianym terminie, pierwszy Maciej wysłał mail do Burmistrza Dzielnicy w którym m. in. została ponownie poruszona kwestia ul. Obrońców Tobruku:

Szanowny Panie Burmistrzu,

(...)

Ulica Obrońców Tobruku i progi spowalniające na tej ulicy. O tej kwestii było swego czasu dość głośno w mediach, myślę więc, że sprawa jest Panu znana. Niestety - problem niepotrzebnie był przedstawiany jako „autobus lub bezpieczeństwo”. Tymczasem rozwiązaniem możliwym do zastosowania są tzw. progi wyspowe - a więc takie, które wymuszają wolniejszą jazdę samochodów osobowych, natomiast dla autobusu, jako posiadającego szerszy rozstaw kół - nie są utrudnieniem. Podobne rozwiązanie pojawiło się niedawno na ul. Księcia Janusza na Woli - ulicą tą nie przebiega wprawdzie trasa żadnej linii autobusowej, ale często korzystają z niej autobusy miejskie wyjeżdżające i zjeżdżające do pobliskiej zajezdni Redutowa.

W tej kwestii pisałem już do Urzędu Dzielnicy (kopia pisma w załączeniu). Niestety, mimo, że ustawowy termin przewidziany na udzielenie odpowiedzi dawno minął (pismo wpłynęło do Państwa kancelarii już niemal 5 miesięcy temu), żadnej odpowiedzi nie otrzymałem.

Dostałem natomiast odpowiedź od Zarządu Transportu Miejskiego, jako że kopie pisma wysłałem również do tej instytucji. Z odpowiedzi tej wynika, że wprawdzie obecność jakichkolwiek progów nie jest mile widziana przez przewoźników, to jednak zastosowanie progów wyspowych jest możliwe - w piśmie tym wyszczególniono nawet, jakie wymiary powinny takie progi posiadać (kopię odpowiedzi od ZTM również przesyłam w załączeniu).

Warto zaznaczyć, że inne rozwiązania proponowane do zastosowania na tej ulicy (fotoradar, światła) wydają się znacznie mniej celowe, gdyż byłyby dużo bardziej kosztowne a ponadto moim zdaniem nie poprawiłyby bezpieczeństwa w takim stopniu jak progi wyspowe.

(...)

Pozdrawiam,

Maciej Błażejewski

2011.03.28: Dzielnica odpowiada pozytywnie

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza, choć spóźniona, była pozytywnym zaskoczeniem – wynikało z niej, że Urząd nie szuka wymówek ani nie bagatelizuje problemu, ale zgadza się z przedstawioną argumentacją i, co więcej, zamierza wkrótce wprowadzić zaproponowane rozwiązanie w życie!

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana e-mail skierowany do Burmistrza Dzielnicy Bemowo w sprawie komunikacji na terenie dzielnicy uprzejmie wyjaśniam, że zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na ul. Obrońców Tobruku po zlikwidowaniu progów zwalniających w związku z uruchomieniem komunikacji miejskiej na tej ulicy jest dla Zarządu Dzielnicy Bemowo jednym z priorytetów. W celu spowolnienia ruchu Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo zleci przygotowanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego wykonanie wyspowych progów spowalniających dostosowanych do ruchu autobusów. W chwili, w której projekt zostanie zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Transportu Miejskiego, zostanie on zrealizowany na ul. Obrońców Tobruku.

(...)

Z poważaniem,

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Krzysztof Zygrzak

2011.11.08: Realizacja w terenie

Czekaliśmy zatem z niecierpliwością, kiedy owe progi „zmaterializują się” w terenie i w końcu na początku listopada 2011 faktycznie się pojawiły! Na początek po dwa dla każdego kierunku, oba w pobliżu przystanku Ogrody Działkowe Piaski, czyli mniej więcej w miejscu, gdzie wcześniej był przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych poprowadzone grzbietem progu:

Zdjęcia

Para progów wyspowych po północnej stronie przystanku Ogrody Działkowe Piaski.

Zbliżenie.

Widok z drugiej strony.

Komplementarna para progów na południe od przystanku Ogrody Działkowe Piaski.

Progi wyspowe autobusy pokonują bez problemu.

Filmy

Komentarz

Wystarczy kilka minut obserwacji, żeby przekonać się, że efekt spowolnienia ruchu jest zauważalny. Większość pojazdów zwalnia do 20-30 km/h i chyba na całej ulicy wolniej się teraz jeździ (część kierowców spodziewa się zapewne kolejnych progów na dalszym odcinku ulicy). Niestety, zdarzają się pojedynczy kierowcy, szczególnie SUVów, którzy wciąż jeżdżą tu zbyt szybko i pokonują progi praktycznie bez zwalniania, z prędkością ok. 50-60 km/h. Pozostaje życzyć im szybszego zużycia zawieszenia – może konieczność częstszych napraw pojazdu skłoni ich do przestrzegania przepisów ruchu drogowego (na szczęście - co jeszcze raz warto podkreślić - takich kierowców jest niewielu).

Warto też zwrócić uwagę, że progi są na tyle szerokie i ustawione blisko siebie dla obu kierunków, że nie da się ich ominąć środkiem. Niektórzy próbują, ale nic to nie daje - i tak którymś z kół przejedzie się przez próg. Pod tym względem progi na Obrońców Tobruku są lepiej zaprojektowane niż te, które zamontowano wcześniej na pobliskiej ul. Księcia Janusza.

Autobusy linii 197 przejeżdżają przez progi bez problemu. Nawet jeżeli któremuś z kierowców nie uda się wziąć progu idealnie "okrakiem" i zdarzy się minimalnie o niego zahaczyć, i tak dyskomfort dla pasażerów jest żaden w porównaniu do jazdy po niektórych podziurawionych jak ser ulicach.

Efekt to łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się pieszych, bezpieczniejsze włączanie do ruchu z dróg wewnętrznych, ale także ograniczenie hałasu.

Oszczędności

Rok temu Biuro Drogownictwa i Komunikacji odpowiadając na pismo Zielonego Mazowsza rozważało jedynie najdroższe możliwe rozwiązania: sygnalizację za 300 tysięcy i System Dyscyplinowania Kierowców za 30 tysięcy [zobacz >>>]. Cieszy nas, że dzięki inicjatywie społecznej udało się zapobiec takim wydatkom i osiągnąć lepszy efekt za mniejszą cenę.

2011.11.19: Wysp przybywa

Kolejne dwie pary progów osłaniają przystanek autobusowy Hala Sportowa Bemowo.

Te również autobusy pokonują bez problemu.

Nowe progi (2 pary) pojawiły się w pobliżu skrzyżowania z ul. Pieniążka (przystanek autobusowy Hala Sportowa Bemowo), więc na całej ulicy jest ich już po 4 w każdą stronę. W miejscu, gdzie są te najdalej wysunięte na południe, kursuje jeszcze więcej autobusów (oprócz 197 także linia 201). Również w tym miejscu progi są bardzo potrzebne, gdyż są tam uczęszczane przejścia dla pieszych, dużo zabudowy mieszkaniowej w pobliżu i ruchliwe skrzyżowanie z drogą podporządkowaną (ul. Pieniążka), z której łatwiej teraz wyjechać.

Do pełni szczęścia brakuje jeszcze progów w pobliżu przystanków Fort Bema (popularne przejście dla pieszych łączące zabudowę mieszkaniową z terenami rekreacyjnymi po drugiej stronie) oraz Osiedle Leśne (wjazd na osiedle, przejście dla pieszych).

2011.11.21: Także na drodze ZDM

Niemal równocześnie progi wyspowe pojawiły się na ul. Stawki w rejonie skrzyżowania z ul. Pokorną. Ulicą tą administruje Zarząd Dróg Miejskich, także mamy już co najmniej dwie instytucje, które zdecydowały się spróbować tej metody poprawy bezpieczeństwa. Więcej o progach na Stawki - wkrótce.

Co dalej?

Zastosowane na ul. Obrońców Tobruku rozwiązanie jest w Warszawie pionierskie - to pierwsza ulica z regularnym ruchem autobusów komunikacji miejskiej, na której pojawiły się progi wyspowe. Dlatego należą się szczególne podziękowania i wyrazy uznania dla Urzędu Dzielnicy Bemowo za to, że nie bał się wprowadzić nowatorskiego rozwiązania, i pokazał, że faktycznie dba o bezpieczeństwo, a także dla Zarządu Transportu Miejskiego, który mimo zastrzeżeń przewoźników zaakceptował to rozwiązanie.

Miejmy nadzieję, że nie skończy się na tych kilku wyspach. W przypadku Bemowa można się zastanowić nad wprowadzeniem progów wyspowych np. na pobliskiej ul. Osmańczyka czy ul. Kocjana. Przykład z władz Bemowa powinny wziąć również inne dzielnice – miejsc, w których powinny powstać w Warszawie progi wyspowe, są przecież dziesiątki.

Razem bez barier na Facebooku