Aby optymistycznie pożegnać kończący się rok informujemy z przyjemnością o poprawie warunków ruchu pieszego na trasie bardzo uczęszczanego dojścia do stacji metra Słodowiec z okolic Podleśnej.

Po zgłoszeniu od mieszkańca Bielan potrzeby doświetlenia chodnika między przedszkolem a budynkiem przy Leśmiana 6, zwróciliśmy się w lipcu z takim wnioskiem do władz Bielan w ramach projektu "Razem bez barier". Ciemności na drodze to dla pieszych także istotna bariera. Wiceburmistrz zadeklarował realizację tego postulatu.

Efekty pojawiły się stosunkowo szybko. Nowa latarnia oświetla chodnik między przedszkolem a budynkiem przy Leśmiana 6, na newralgicznym odcinku wcześniej pogrążonym w ciemnościach. Dziękujemy w zastępcy burmistrza Bielan Włodzimierzowi Piątkowskiemu za skuteczne wyjście naprzeciw zgłaszanym postulatom.

Latarnie pojawiły się też na podwórku między budynkami. Mamy nadzieję, że władze na tym nie poprzestaną i zrewitalizują ten zniechęcający betonem teren, na którym aż prosi się o więcej klombów, krzewów i małej architektury.

Najczęściej to właśnie te pozornie drobne zmiany poprawiają nasze otoczenie i warunki życia w nim bardzo znacząco. Życzymy wszystkim, aby w nadchodzącym roku ziściło się ich jeszcze więcej. Mieszkańcom – aktywnego upominania się o zmiany (pierwsza okazja już niebawem – BP 2017!). Rządzącym – otwartości na społeczne potrzeby i satysfakcji z ich spełniania.

Razem bez barier na Facebooku