Wnosiliśmy o przestawienie latarni, ZDM zastosował jednak znacznie tańsze rozwiązanie doraźne. Progi zaznaczające, dokąd należy dojechać kołami samochodu, uwalniają chodnik od strony miejsc do parkowania.

Razem bez barier na Facebooku