Kultura dla wszystkich

24 czerwca zorganizowaliśmy happening pod hasłem „Kultura dla wszystkich! Usuńmy bariery z PKiN”. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na problem barier architektonicznych w pałacu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, w szczególności na trudności w dostępie do obiektów kulturalnych – kin, teatrów, muzeów i kawiarni mieszczących się wewnątrz gmachu.

W happeningu wzięło udział ponad 30 osób – w tym na wózkach oraz z trudnościami z poruszaniem się.

Naszą akcję wsparło m.in Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, przedstawiciele fundacji Avalon oraz Fundacji Polska Bez Barier.

Kinoteka niedostępna dla wózkowiczów

Spotkaliśmy się w nieprzypadkowym miejscu, a mianowicie przed schodami do kina Kinoteka – jednego z najbardziej popularnych warszawskich kin, w którym organizowane są liczne przeglądy i festiwale filmowe. Choć Kinoteka istnieje już od 14 lat, nie została wyposażona w podjazdy czy windy. Wielostopniowe schody prowadzące do kina są nie do pokonania dla osób na wózkach i wykluczają ich z wielu atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych. Na znak protestu zatoczyliśmy pod kinem koło.

Do Muzeum Techniki wyłącznie po schodach

Udogodnień dla osób z trudnościami z poruszaniem się brakuje również w Muzeum Techniki. Mimo nazwy, muzeum nie nadąża za nowoczesną myślą techniczną. Do budynku wciąż prowadzą wielostopniowe schody. Rozwiązaniem byłoby zbudowanie specjalnych pochylni, podnośników lub wind, które umożliwiłyby równy dostęp do obiektu wszystkim zwiedzającym.

Brak podjazdów i windy w teatrze Studio

Spod kina wspólnie przeszliśmy pod mieszczący się w PKiN teatr Studio.

Również ta instytucja nie została jeszcze dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Widz na wózku może obejrzeć spektakl wyłącznie jeśli jest on grany na scenie na II piętrze – musi wówczas wejść do teatru tylnym wejściem, skorzystać z pomocy obsługi, a następnie wjechać na górę … windą towarową.

Zarząd PKiN namyśla się nad rozwiązaniem

W maju wystosowaliśmy pismo do Zarządu PKiN z prośbą o dostosowanie wejść do pałacu oraz terenu wokół niego do potrzeb wszystkich mieszkańców. Z odpowiedzi zarządu wynika, że miasto przygotowuje się do wykonania koncepcji, która zawierać będzie propozycje rozwiązań do zastosowania w pałacu.

Wraz z uczestnikami happeningu apelujemy jednak, by nie skończyło się jedynie na deklaracjach i by potrzebne rozwiązania zostały wdrożone jak najszybciej.

Kultura bez barier

Happening zakończył gościnny występ grupy improwizacyjnej Defekt Uboczny...

...na scenie pod chmurką.

Relacja filmowa z happeningu

Razem bez barier na Facebooku