Niektóre z zadań gracze wykonywali z zasłoniętymi oczami i z wykorzystaniem białej laski. Dzięki temu mogli osobiście doświadczyć problemów, z którymi na co dzień borykają się osoby z trudnościami z poruszaniem się czy osoby niewidzące.

Razem bez barier na Facebooku