Piesi w Przejściu Świdnickim, nad którym powstaje przejście naziemne ułatwiające dostanie się na przystanki tramwajowe oraz na drugą stronę ulicy. (Fot. Wioletta Muras)

Razem bez barier na Facebooku