Przejawem realizacji polityki zrównoważonej mobilności w terenie są inwestycje związane z poprawą warunków ruchu pieszych (i rowerzystów), takie jak omówione poniżej: budowa przejścia dla pieszych na placu Strzegomskim oraz przebudowa Przejścia Świdnickiego.

Razem bez barier na Facebooku