Miasto otwiera się na mieszkańców. Likwidowane są barie- ry utrudniające pieszym i rowerzystom swobodne poruszanie się po mieście oraz dostosowuje się lokalne rozwiązania przestrzen- ne dla mieszkańców, którzy korzystają z lokalnej infrastruktury (może to być droga do sklepu, biura czy urzędu), dopiero na kolejnym miejscu stawiając realizację potrzeb tych, którzy przejeżdżają przez miasto tranzytem. - Tomasz Stefanicki, Oficer pieszy Urzędu Miejskiego Wrocławia

Razem bez barier na Facebooku