a) zwiększenie minimalnej szerokości pasa ruchu pieszego do 2 m, aby mogły się na chodniku swobodnie wyminąć dwie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach lub z psem przewodnikiem.

Razem bez barier na Facebooku