7 grudnia zorganizowaliśmy dwa spotkania z mieszkańcami, podczas których omawialiśmy pomysły na projekty do budżetu partycypacyjnego mające na celu dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z wózkami.

Spotkanie na UTW

Najpierw spotkaliśmy się ze słuchaczami Ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Omega”. W pierwszej części spotkania opowiedzieliśmy o zasadach oraz o harmonogramie składania wniosków, jak też naszych doświadczeniach z poprzednich edycji. Później, wspólnie z uczestnikami, dyskutowaliśmy o ich pomysłach, rozwiązaniach. Seniorzy zgłosili potrzebę:

a) Dokończenia remontu placu Pod Skrzydłami (fragmentu przed blokiem),

b) Naprawy chodnika przy ul. Korotyńskiego (między ul. Grójecką a Mołdawską),

c) Oświetlenia terenu zielonego na rogu Dickensa i Grójeckiej,

d) Uspokojenia ruchu na ul. Skorochód-Majewskiego między ul. Dickensa i Halami Banacha,

e) Ustawienia ławek i koszy na śmieci.

Wieczorne spotkanie w Świcie

Wieczorem spotkaliśmy się w kawiarni Nadwiślański Świt z osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, rodzicami oraz specjalistami z dziedziny projektowania infrastruktury.

Omówiliśmy pomysły na sześć projektów:

a) Stworzenie przejścia dla pieszych przez al. Niepodległości na wysokości budynku SGH umożliwiającego wózkowiczom dojście na przystanek tramwajowy,

b) Wybudowanie dwóch pochylni umożliwiających dotarcie z przystanków przy Rozbrat i Łazienkowskiej na przystanki znajdujące się na wiadukcie,

c) Wytyczenie podjazdów umożliwiających dotarcie z przystanków w wykopie na Plac na Rozdrożu,

d) Wybudowanie dróg umożliwiających osobom na wózkach i z wózkami dotarcie na nadwiślańską plażę,

e) „Uszy Myszki Miki” [zobacz >>>] na skrzyżowaniu Wroniej z Ogrodową,

f) Likwidacja zatoki autobusowej przy przychodni CePeLek.

Co dalej?

Podczas kolejnego spotkania opracujemy szczegóły projektów, oszacujemy koszty wdrożenia proponowanych rozwiązań oraz wypełnimy formularze. Już dziś serdecznie zapraszamy!

Razem bez barier na Facebooku